"A/S Max Hansen Rengøring er Svanemærket"

Rengøring​en er miljøvenlig & svanemærket

​Hos A/S Max Hansen går vi op i at bevare miljøet og stræber derfor altid efter at minimere miljøbelastningen ved at udføre en svanemærket og miljøvenlig rengøring.

Dette gælder, hvad enten det drejer sig om uddannelse af personalet, de produkter vi bruger i rengøringen, måden hvorpå vores rengøringspersonale arbejder på samt vores vand- og kemiforbrug. Vi instruerer ligeledes vore kunder i, hvordan vi sammen bedst muligt passer på miljøet eksempelvis i forbindelse med sortering og håndtering af affald, reducering af vandforbruget, slukning af lys samt brugen af affaldsposer.

Sammen kan vi sikre den mest optimale og miljøvenlige rengøring i virksomheden.

Certificeret Svanemærket rengøring

Vi er i 2015 blevet certificeret med Svanemærket.

Svanemærket er en fælles nordisk miljøcertificering, der stiller skrappe krav til de certificerede rengøringsfirmaer og er et af verdens stærkeste miljømærkninger. Vi kan derfor tilbyde alle vore kunder en svanemærket rengøring, hvilket betyder, at vi udelukkende benytter rengøringsmidler som er miljømærket og Svanemærket.

Certificeringen betyder ligeledes, at vores forbrug af rengøringsmidler er minimalt, ligesom alle vore medarbejdere er blevet miljøuddannede i at bruge den korrekte dosering med svanemærkede og miljøgodkendte midler, godkendt efter ISO-14001 og EMAS.

Med en Svanemærket service kan vi sikre alle vore kunder den bedst og mest miljøvenlige rengøring, både hvad angår kvalitet, miljø og bæredygtighed.

Miljøvenlig rengøring – kunderådgivning

I samarbejde med dig som kunde vil vi sikre en miljøvenlig rengøring. Derfor yder rengøringssektionen gerne rådgivning til vore kunder angående, hvad der kan gøres for at nedbringe miljøbelastningen relateret til rengøringen, således energi- og ressourceforbruget mindskes.

Slukker lyset

Alle rengøringsassistenter instrueres i at slukke lyset efter endt miljømærket rengøring. Dette er også en arbejdsgang, der kan integreres hos kunden i lokaler, der ikke er i brug på alle tidspunkter.

Plastposer udskiftes efter behov

Som en del af miljømærket rengøring instrueres alle vore rengøringsassistenter i at vurdere, om poserne i affaldsspandene skal skiftes, eller om de kan sidde til næste rengøringsdag. Her taler rengøringssektionen ligeledes med kunden om arbejdsgange i lokalerne og om, hvor der kan opnås reducering i ressourceforbruget af plastposer, således der kan opnås en så Svanemærket og miljøvenlig rengøring som muligt.

Fysiske forhold hos kunden

For at sikre en miljøvenlig og Svanemærket rengøring, er det især i vinterperioder en god ide at sørge for måtteløsninger ved indgangsdøre. Herved mindskes slitagen af gulvene samt forbruget af vaskeplejende rengøringsmidler. Rengøringssektionen står gerne til rådighed med formidling af kontakt til måtteleverandør samt rådgivning i hensigtsmæssig placering af måtter.

Miljøvenlig affaldssortering i forb. med rengøringen

Vi sørger for bortskaffelse af følgende typer affald jf. servicekontrakten:

 • ​Pap
 • ​Papir, inkl. makuleret fortroligt papir
 • ​Restaffald

Rengøringssektionens bortskaffer desuden eget affald til containere på stedet. Som en del af miljøvenlig og Svanemærket rengøring har vi stort fokus affaldsmængden, således at rengøringen afgiver så lidt affald som muligt, ligesom vi sørger for en korrekt sortering heraf.

Det er enhedernes eget ansvar at sortere eget affald i følgende fraktioner:

 • ​Pap
 • ​Papir, herunder fortroligt papir
 • ​Jern og metal
 • ​Glas
 • ​Haveaffald
 • ​Hård plast
 • ​Blød plast
 • ​Elskrot
 • ​Batterier
 • ​Toner
 • ​Lysstofrør og lavenergipærer
 • ​Farligt affald
 • ​Madaffald
 • ​Restaffald

​Ønsker du at vide mere om svanemærkede rengøringer, eller søger du gode råd til, hvordan I som virksomhed kan være med til at sikre miljøvenlige rengøringer, er du mere end velkommen til at kontakte os på telefon 70 22 15 12 eller via mail rn@maxhansen.dk.

A/S Max Hansen i København – vi sikrer en kvalitetsbevidst, svanemærket og miljøvenlig rengøring.

Skriv til os

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

A/S Max Hansen Rengøring

Gersonsvej 22

2900 Hellerup

CVR: 11739431

rn@maxhansen.dk

Tlf.: 70 22 15 12​